wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

Prof. Dr. Aytekin Özşahin

Psikiyatri Uzmanı

Sosyal Bağlantılar

       

Kroki

Akademik Çalışmalar

Prof. Dr. Aytekin Özşahin psikiyatrinin değişik alanlarında bilimsel çalışmalar yapmıştır:

 • 100'ün üzerinde uluslararası ve ulusal dergilerde araştırma makalesi yayınlanmıştır.
 • Birçok kitap bölümü yazarlığı ve çeviri editörlüğü yapmıştır.
 • Birçok kongrede oturum başkanı veya panelist olarak görev almıştır.
 • Çeşitli ulusal dergilerde yayın kurulu üyeliği yapmaktadır.
 • Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalenin hakemliğini yapmıştır.
 • Psikiyatri alanında uzman ve öğretim üyeleri yetiştirmiştir.
 • Üniversitelerarası Kurul tarafından birçok doçent ve profesör adayının sınav jürisinde görevlendirilmiştir.

Başlıca akademik çalışmaları şunlardır:

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Cansever A, Uzun Ö, Özşahin A. The Prevalence And Clinical Features Of Body Dysmorphic Disorder İn College Students: A Study İn Turkish Sample. Comprehensive Psychiatry 44, 60-64 (2003).
 2. Uzun Ö, Cansever A, Başoğlu C, Özşahin A. Smoking And Substance Abuse İn Outpatients With Schizophrenia: A Two-Year Follow-Up Study İn Turkey. Drug And Alcohol Dependence 70, 187-192 (2003).
 3. Uzun Ö, Ateş A, Cansever A, Özşahin A. Alexithymia İn Male Alcoholics: A Study İn Turkish Sample.  Comprehensive Psychiatry 44, 349-352 (2003).
 4. Uzun Ö, Başoğlu C, Akar A, Cansever A, Özşahin A, Çetin M, Ebrinç S. Body Dysmorphic Disorder İn Patients With Acne. Comprehensive Psychiatry 44, 415-419 (2003).
 5. Özşahin A, Uzun Ö, Cansever A, Gülçat Z. The Effect Of Alexithymic Features On Response To Antidepressant Medication İn Patients With Major Depression. Depression And Anxiety 18, 62-66 (2003).
 6. Uzun Ö, Güleç N, Özşahin A, Doruk A, Özdemir B, Çalışkan U. Screening Disordered Eating Attitudes And Eating Disorders İn A Sample Of Turkish Female College Students. Comprehensive Psyhiatry  47, 123-126 (2006).
 7. Gulsun M, Doruk A, Uzun O, Turkbay T, Ozsahin A. Effect Of Dissociative Experiences On Drug Treatment Of Panic Disorder. Clin Drug Invest 27, 583-590 (2007).
 8. Karlıdere T, Bozkurt A, Özmenler KN, Özşahin A, Küçük T. The İnfluence Of Emotional Distress On The Outcome Of İnvitro Fertilization(IVF) And/Or İntracytoplasmic Sperm İnjection (ICSI) Treatment Among İnfertile Turkish Vomen. Israel J Psychiatry (2007).
 9. Karlıdere T, Bozkurt A, Yetkin S, Doruk A, Sütçigil L, Özmenler KN, Özşahin A. Psikiyatrik Birinci Eksen Tanısı Alan İnfertil Çiftlerde Emosyonel Semptomlar, Sosyal Destek Ve Cinsel İşlev Bağlamında Cinsiyet Farkı Var Mı? Türk Psikiyatri Dergisi 18, 311-322 (2007).
 10. Sutcigil L, Oktenli C, Musabak U, Cansever A, Uzun O,  Sanisoglu YS, Bozkurt A, Yesilova Z, Ozmenler N,  Ozsahin A, Sengul A. Pro- And Anti-İnflammatory Cytokine Balance İn Major Depression: Effect Of Sertraline Therapy. Clinical And Developmental Immunology (2007).
 11. Özmenler KN,  Karlıdere T, Bozkurt A, Yetkin S, Doruk A, Sütçigil L, Cansever A, Uzun O, Özgen F, Ozsahin A. Mirtazapine Augmentation In Depressed Patients With Sexual Dysfunction Due To Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Hum Psychopharmacol Clin Exp 22, 1-6(2008).
 12. Uzun Ö, Cansever A, Özşahin A. A Case Of Relapsed Tardive Dyskinesia Due To Clozapine Dose Reduction. International Clinical Psychopharmacology 16, 369-371 (2001).
 13. Bozkurt A, Karlidere T, Isintas M, Ozmenler NK, Ozsahin A, Yanarates O. Acute And Maintenance Electroconvulsive Therapy For Treatment Of Psychotic Depression In A Pregnant Patient. J ECT 23, 185-187 (2007).

 

ULUSAL YAYINLAR

 1. Söhmen T, Söhmen G, Aydın H, Güleç N, Özşahin A, Özöğretmen H. Gençlerde Uyku Alışkanlıkları. GATA Bülteni 30, 119-127 (1988).
 2. Sürmeli A, Özşahin A, Söhmen T, Akman Ş, Erden C, Kutluay T. Olağan Bir Nöroleptik Tedavide, Nöroleptik Malign Sendromun Öncü Belirtilerinin Araştırılması. GATA Bülteni 32, 829-837 (1990).
 3. Ak İ, Özgen F, Erden C, Özşahin A. Erişkin Enüretiklerde Uyku Örüntülerinin İncelenmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2, 39-42 (1992).
 4. Özşahin A, Özgen F, Gülçat Z, Aydın H. İntihar Girişiminde Bulunanlardan Anksiyete Ve Depresyon Tanısı Alanların Kişilik Özellikleri. GATA Bülteni 35, 299-308 (1993).
 5. Özgen F, Gülçat Z, Özşahin A, Aydın H, Işıklı H. Erkek Cinsel Fonksiyon Bozukluklarında Sorun Alanları Üzerinde Bir Araştırma. GATA Bülteni 35, 701-710 (1993).
 6. Özşahin A, Özgen F, Güleç N, Özçubukçuoğlu A, Aydın H. İntihar Girişimi Ve Yaşam Olayları. GATA Bülteni 35, 711-719 (1993).
 7. Özşahin A, Battal S, Bozkurt A. Mitral Valv Prolapsusu, Panik Durumları Ve Anksiyete. Türkiye Sağlık Ve Tedavi Vakfı Yeni Tıp Dergisi 10, 5-56 (1993).
 8. Özşahin A, Ebrinç S, Çağırıcı HH, Özyurt M, Özgen F, Battal S, Gün H. Psikiyatrik Bozukluklarda Soğuk Aglutinin Otoantikorları. Yeni Tıp Dergisi 11, 15-20 (1994).
 9. Uzun Ö, Özşahin A, Salih Battal. Şizofreni Hastalarının Tedavilerini Sonlandırma Nedenleri.  Türk Psikiyatri Dergisi 8, 198-201 (1997).
 10. Uzun Ö, Özşahin A, Fuat Özgen, Salih Battal. Sülpirid’in Yan Etki Profili. Düşünen Adam  10, 14-17 (1997).
 11. Uzun Ö, Özşahin A, Fuat Özgen, Salih Battal. Şizofrenide Görülen Depresif Belirtilere Sulpirid’in Ve Klorpromazin’in Etkisi: Kontrollu Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi 9, 28-31 (1998).
 12. Özşahin A,  Uzun Ö, Salih Battal. Tedaviye Dirençli Şizofrenide Klozapin’in Etkinliğinin Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerle İlişkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni  8, 14-17 (1998).
 13. Uzun Ö, Özşahin A, KN Özmenler, Ali Doruk, Salih Battal. Tedaviye Dirençli Şizofrenide Klozapin: Üç Yıllık İzlem. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10, 74-80 (2000).
 14. Cansever A, Dönmez E, Uzun Ö, Özşahin A. Alzheimer Hastalığında Davranışsal Belirtiler: Vasküler Demans İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P Dergisi) 10, 351-356 (2002).
 15. Uzun Ö, Zincir N, Cansever A, Özşahin A. İlk Atak Şizofrenide Depresif Belirtiler: Altı Aylık İzleme Çalışması.  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 12, 64-68 (2002).
 16. Özdemir B, Uzun Ö, Özşahin A, Battal S.  Defisit Şizofreni Olgularında Sol Frontal Lob N-Asetilaspartat Düzeyleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 15, 112-118 (2005).
 17. Yildiz C, Uzun O, Sinici E, Atesalp AS, Ozsahin A, Basbozkurt M. Psychiatric Symptoms İn Patients Treated With An Ilizarov External Fixator. Acta Orthop Traumatol Turc 39, 59-63 (2005).
 18. Söhmen T, Güleç N, Özşahin A, Özöğretmen H. Borderline Kişilik  Bozukluğu (İki Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni 29, 681-689 (1987).
 19. Cansever A, Özşahin A. Şizofreninin Psikofarmakolojik Tedavisinin Temel İlkeleri. Psikiyatri Bülteni; 3, 61-66 (1994).
 20. Sürmeli A, Özşahin A, Anadolu S, Alperten N. İlginç Bir Olgu Nedeniyle Alkol Hallusinozisi. GATA Bülteni 28, 813-817 (1996).
 21. Uzun Ö, Özşahin A, B Aksın Sürmeli, Salih Battal.Tardif Diskinezi Tedavisinde Klozapin: Üç Olgu Nedeniyle. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (1-4), 46-49  (1997).
 22. Uzun Ö, Özşahin A, Salih Battal. Bipolar Bozuklukta Farmakoterapi. Depresyon Dergisi 2, 35-42 (1997).
 23. Uzun Ö, Özşahin A, Fuat Özgen. Şizofrenide Sürdürüm Tedavisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 2, 8-12 (2001).
 24. Cansever A, Özşahin A. Siklotimik Bozukluk. Duygudurum Dizisi (2001). Uzun Ö, Özşahin A. Dirençli Bipolar Bozukluklarda Tedavi Seçenekleri. Duygudurum Bozuklukları, 8:366-373 (2003).
 25. Uzun Ö, Ceran A, Özşahin A. Folie A Trois: Olgu Sunumu. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 15, 27-30 (2005).
 26. Yetkin S, Özşahin A. Tedaviye Dirençli Bipolar Bozukluk. Türkiye Klinikleri Psikiyatri (Özel Sayı) 29, 65-72 (2006).
 27. Doruk A, Özşahin A. Depresyonda Direnç Ve Tedavisi. Türkiye Klinikleri Psikiyatri (Özel Sayı) 3, 57-63 (2007).

 

BİLDİRİLER

 1. Uzun Ö, Cansever A, Özşahin A, Ateş A, Çalışkan U. Side Effects Causing Drop-Out İn Outpatients Treated With Antidepressants. Europan Neuropsychopharmacology, 13 (Suppl 4):S238, 2003.
 2. Özşahin A, Doruk A, Ercan S, Türkbay T, Battal S. Obsessive Compulsive Disorder And Comorbidity. 3rd Congress Of Balkan Military Medical Committee, Greece, 1998.
 3. Özmenler KN, Karlıdere T, Yakın U, Özşahin A, Battal S. Characteristics Of Anxiety Levels For Soldires İn Military Operation The 4 Th Congress Of Balkan Military Medical Committee Abstract Book,  Bucharest, Romania, 1999.
 4. Söylemezoğlu Ü, Özşahin A. A Study Of PTSD After Combat Condition İn Eleven Subjects. The 6th Meeting Of The EUROMED Working Group İn Military Psychiatry. Copenhagen/ Denmark, 1990.
 5. Söylemezoğlu U, Gülçat Z, Özşahin A. Stress As A Concept, Stress Reactions İn The Armed Forces And Combat Conditions With Its Management. The 7th Meeting Of The Euromed Working Group İn Military Psychiatry. La Spezia / Italy, 1991.
 6. Özmenler KN, Bozkurt A, Özşahin A. The Relationship Between Alcohol And Drug Abuse, And Violence İn Antisocial Personality Disorder. 3 Rd European Symposium On Drug Addiction And AIDS. Book Of Abstracts. Swiss Otel The Bosphorus, İstanbul, 1995.
 7. Özmenler KN, Bozkurt A, Özsahin A. The Relationship Between Alcohol And Drug Abuse, And Violence İn Antisocial Personality Disorder. Presented At 3rd European Symposium On Drug Addiction & AIDS, Istanbul, Turkey, 1995.
 8. Özşahin A, Avcı N, Kutluk Ş, Gökmen O. The Characteristics Of Menopausal Patients Taken Psychiatric Help. 8 Th International Congress On The Menopause. Sydney, Australia, 1996.
 9. Özmenler KN, Yakın U, Özşahin A. Retrospective Evaluation Of Bipolar Disorders (Five Years Surveyephesus Days. Bipolar Disorders, Book Of Abstracts, Kuşadası, Türkiye, 1998.
 10. Özmenler KN, İrgil S, Zincir N, Işıklı H, Özşahin A, Battal S. The Relationship Between Social Factors, And Cognitive İmpairment And Depressive Symptoms Severity İn The Elderly. International Psychogeriatric Association And Turkish Society Of Psychogeriatrics, A Joint Meeting, Book Of Abstracts, İstanbul, Turkey, 1998.
 11. Uzun O, Cansever A, Özşahin A, Ateş A, Ufuk Çalışkan. Side Effects Causing Drop-Out İn Outpatients Treated With Antidepressants. Europan Neuropsychopharmacology, 13 (Suppl 4):238, 2003.
 12. Karlidere T, Bozkurt A, Ozmenler KN, Ozsahin A, Kucuk T. Anxiety And Depression Levels Of İnfertile Couples Enrolling For Artificial Reproduction. Presented At American Psychiatric Association 2005 Annual Meeting, Atlanta Georgia, 2005.
 13. Karlıdere T, Bozkurt A, Ozmenler KN, Ozsahin A. Delirium İn Special Settings: A Cross-Sectional Study. Presented At The 8th Annual Scientific Meeting Of The European Association Of Consultation Liaison Psychiatry And Psychosomatics (EACLPP), Istanbul Turkey, 2005.
 14. Özşahin A, Aydın H, Boz Ü, Battal S, Özgen F. İntihar Girişimi Sonucu Acil Servise Başvuranlar Üzerine Bir Çalışma. XXIV. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı Cilt I: 208-213, Ankara, 1988.
 15. Aydın H, Battal S, Özşahin A, Aydınalp K, Boz Ü. İntihar Davranışının Sosyodemografik Özellikleri. XXIV. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. Cilt I: 238-246, Ankara, 1988.
 16. Aydın H, Battal S, Özşahin A, Güleç N, Tekeli G. İntihar Davranışının Grup Üzerine Etkileri. XXIV. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. Cilt I: 985-991, Ankara, 1988.
 17. Boz Ü, Özşahin A, Aydın H, Özgen F, Battal S.Acil Servislere Başvuran Hastalarda Psikiyatrik Yaklaşımlar. XXIV. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi Kitabı. Cilt I: 985-991, Ankara, 1988.
 18. Gülçat Z, Güleç N, Özgen F, Özşahin A, Aydın H. İnsomniakların  Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt II: 293-299, İzmir, 1990.
 19. Çetin M, Tarhan N, Sürmeli A, Özşahin A, Burkovik Y, Tekeli G. Negatif Ve Pozitif Semptomlu Şizofrenlerde Ve Ailelerinde Serebral Lateralizasyon Ve Organisite Araştırması. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt II: 29-51, İzmir, 1990.
 20. Özşahin A, Özçubukçuoğlu A, Çağırıcı HH, Aydın H. İntihar Girişimi Sonucu 1986 Ve 1989 Yıllarında Acil Servise Başvuranlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt III: 145-151, İzmir, 1990.
 21. Çetin M, Tarhan N, Ak İ, Erden C, Özşahin A, Sürmeli A, Battal S. Spor Yapan Ve Yapmayan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Karşılaştırılması. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt II: 81-104, İzmir, 1990.
 22. Özçubukçuoğlu A, Özşahin A, Erden C, Battal S. Üç Olgu Nedeniyle Alkol Hallusinozisi. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt II: 79-84, İzmir, 1990.
 23. Ak İ, Özşahin A, Özçubukçuoğlu A, Aydın A, Battal S. GATA Psikiyatri Kliniğine 1989 Yılında Yatırılan Hastaların Sosyodemografik Ve Ruhsal Özellikleri. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt III: 153-159, İzmir, 1990.
 24. Aydın H, Özgen F, Gülçat Z, Özşahin A, Güleç N. İnsomnia Yakınması İle Başvuran Olguların Uyku Örüntülerinin İncelenmesi. XXVI. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Cilt I: 351 - 355, İzmir, 1990.
 25. Gülçat Z, Aydın H, İnci Y, Özşahin A, Özgen F. Homoseksüel Ve Transseksüellerin Aile Özellikleri Ve Cinsel Yaşantılarına İlişkin Bir Araştırma. 27.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 26. Güleç N, Özşahin A, Özçubukçuoğlu A, Çağırıcı H. Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alanlarda Kısa Süreli Bellek. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 27. Özşahin A, Özçubukçuoğlu A,  Güleç N, Özgen F, Uluğ A. Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Olayları. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 28. Sungur M, Özşahin A,  Özgen F. Uçuş Korkusu Olan İki Olgunun Hayallerde Yüzleştirme Yöntemi İle Tedavisi. Aydın H, Özgen F, Gülçat Z, Özşahin A. İnsomniakların Uyku Alışkanlıkları Ve Uyku İle İlgili Problem Alanlarının Belirlenmesi. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 29. Küçükaslan M, Özgen F, Özşahin A, Aydın H, Sungur M. Depresif Hastalarda İmipramin Yan Etki Spektrumunun İncelenmesi. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 30. Özşahin A, Güleç N, Özçubukçuoğlu A, Özgen F, Çağırıcı H. Depresyon Tanısı Alanlarda Kısa Süreli Bellek. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 31. Özşahin A, Erden C, Sungur M, Ak İ, Battal S. Obsessif-Kompulsif Hastalarda Obsessif Semptomların Değerlendirilmesi 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 32. Ebrinç S, Çağırıcı H, Özşahin A, Dağıstan N Erden, C. Psikiyatrik Bozukluklarda Lökosit Regülasyonu. 27.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Antalya, 1991.
 33. Ebrinç S, Şahin A, Özşahin A. Haloperidol'un Motor Koordinasyon Ve Görsel Belleğe Etkileri. 28. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Ankara, 1992.
 34. Çağırıcı H, Ebrinç S,  Özşahin A, Barut A, Ak İ. Psikozlarda Humoral İmmün Sistemin İncelenmesi. 28. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Ankara, 1992.
 35. Uzun Ö, Özşahin A, Sürmeli BA, Yılmaz UR, Şengezer M, Battal S. Yanık Olgularında Anksiyete, Depresyon Ve Benlik Saygısı. 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Tam Metin Kitabı, 210-214, Nevşehir, 1994.
 36. Sürmeli A, Özşahin A, Uzun Ö. Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Askerliğe Elverişliliği Konusu Üzerine Bir Araştırma. Askeri Yargıtay 80 İnci Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı 189-209, Ankara, Genelkurmay Basım Evi, 1994.
 37. Özmenler KN, Karataş E, Bozkurt A, Uzun Ö, Özşahin A, Aydın H. Sertralin’in Depresif Hastalarda Yan Etki Spektrumunun İncelenmesi. 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 10, İstanbul, 1995.
 38. Özmenler KN, Özşahin A, Özgen F, Gülçat Z. Stres Durumlarında Kaygı Düzeylerinin Araştırılması. 31.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İstanbul, 1995.
 39. Özmenler KN, Gülçat Z, Özşahin A, Sürmeli A. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanların Demografik Ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. 31.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İstanbul, 1995.
 40. Özmenler KN, Gülçat Z, Özşahin A. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanlarda Suç Niteliklerine Göre Kişilik Örüntülerinin Karşılaştırılması. 31. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İstanbul, 1995.
 41. Özgen F, Özmenler KN, Karataş E, Saygılarlı İ, Özşahin A, Aydın H. Moclobemid'in Depresiflerde Yan Etki Spektrumunun İncelenmesi. 31.Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İstanbul, 1995.
 42. Bozkurt A, Özmenler KN, Özşahin A, Özgen F, Kaya G. HIV Pozitif Hastaların Psikiyatrik Semptomlarının Değerlendirilmesi. 32. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Ankara, 1996.
 43. Özdemir U, Özşahin A, Cesur G. Psikiyatrik Bozukluk Tanısı Alan Üyeye Sahip Ailelerin Aile İşlevlerinin Karşılaştırılması. 32. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Ankara, 1996.
 44. Özdemir U, Özşahin A, Cesur G. Psikiyatrik Bozukluk Tanısı Alan Üyeye Sahip Ailelerin Ruh Hastalarına Ve Hastalığa Yönelik Tutumlarıyla Tıp Dışı Çareye Başvurma Eğilimlerinin Araştırılması. 32. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Ankara, 1996.
 45. Uzun Ö, Özmenler KN, Özşahin A. Asker Populasyonunda Suç İşleyenlerin Sosyodemografik Özellikleri - Geriye Dönük Bir Çalışma. XXXIII. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı. Antalya, 1997.
 46. Özmenler KN, Özşahin A, Karlıdere T. Adet Öncesi Dönemde Semptom Dağılımının Gruplar Arası Karşılaştırılması. 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi  Bildiri Tam Metin Kitabı. Dedeman Otel, Antalya 1997.
 47. Saygılarlı İ, Özşahin A, Özmenler KN, Yakın U. Psikotik Hastalarda Melperon İle Haloperidolün Etkinliğinin Karşılaştırılması. Çift Kör Çalışma. Klinik Psikofarmakolojide Yenilikler - IV Uluslararası Katılımlı Sempozyum. İstanbul, 1998.
 48. Yakın U, Özmenler KN, Özşahin A. Bipolar Bozukluk Alt Tanı Gruplarının Karşılaştırılması. 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 49. Özmenler KN, Özşahin A, Ceran A, Cansever A, Battal S. Türkiye Psikiyatri Kliniklerinde Elektrokonvulsif Tedavi Uygulamaları 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 50. İrgil S, Özmenler KN, Zincir N. Özşahin A, Battal S. Huzurevi Populasyonunda Psikososyal Sorunlar. 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 51. Özmenler KN, Avcı N, Karlıdere T, Yakın U, Özşahin A. Menopoz Polikliniğinde Yürütülen Çalışmaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 52. Karlıdere T, Avcı N, Özşahin A, Özmenler KN,  Yakın U. Doğal Ve Cerrahi Menopozlu Olgularda Cinsel Doyum. 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 53. Özmenler KN, Yorbık Ö,  Özşahin A, Gülçat Z, Battal S. Allerjik Hastalarda Kişilik Özellikleri Ve Yaşam Olayları. 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 54. Özmenler KN, Özşahin A. Afetlerde Psikiyatrik Kriz. 34. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi. Bilimsel Yayınlar Kitabı. İzmir, 1998.
 55. Özmenler KN, Cansever A, Karlıdere T, Yakın U, Ercan S, Özşahin A. Bir Eğitim Hastanesinde Psikiyatrik Konsültasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı. Trabzon, 1999.
 56. Uzun O, Ceran A, Özşahin A. Depresyonda Yaşam Kalitesi: Depresyonun Şiddeti İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Tam Metin Kitabı, 143-145, Trabzon, 1999.
 57. Özmenler KN, Cansever A, Karlıdere T, Yakın U, Ercan S, Özşahin A. Bir Eğitim Hastanesinde Psikiyatrik Konsültasyon Sonuçlarının İncelenmesi. 35. Ulusal Psikiyatrik Kongresi Tam Metin Kitabı. KTÜ Trabzon , 69-73, 1999.
 58. Karlıdere T, Özmenler KN, Ateş A, Uyar S, Özşahin A. Hekimlerin Psikiyatri Konsültasyonundan Beklentileri. 35. Ulusal Psikiyatrik Kongresi Tam Metin Kitabı. KTÜ Trabzon,  177-179, 1999.
 59. Dikkatli S, Karlıdere T, Özmenler KN, Özşahin A. OKB Epilepsi Komorbiditesi, Karbomazepinin Tedaviye Katkısı. Bir Olgu Nedeniyle. 35. Ulusal Psikiyatrik Kongresi Tam Metin Kitabı. KTÜ Trabzon  323-324, 1999.
 60. Karlıdere T, Özmenler KN, Özşahin A, Türkbay T. Yardımcı Üreme Teknikleri İle Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Yardımcı Üreme Tekniklerine Yaklaşımları. Ön Çalışma. 35. Ulusal Psikiyatrik Kongresi Tam Metin Kitabı. KTÜ Trabzon, 379-383, 1999.
 61. Özmenler KN, Ateş A, Uzun O, Özşahin A. Kadın Servisinde Yatan Hastaların Sosyodemografik Özellikleri Ve Tanı Gruplarına Göre Yaşam Olayları. 35.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Tam Metin Kitabı, 221-223, Trabzon, 1999.
 62. Uzun O, Özşahin A, Özgen F, Battal S. Şizofrenide Sosyodemografik Özellikler. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 48, Antalya, 2000.
 63. Özmenler KN, Ateş A, Kurtuluş H, Özşahin A. Depremzedelerde Posttravmatik Ve Depresif Semptom Şiddetinin Stresörlerle İlişkisi. 9.Anadolu Psikiyatri Günleri. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Edirne, 2000.
 64. Özmenler KN, Yetkin S, Özşahin A, Ateş A. Antipsikotik Tedavide Ekstrapiramidal Belirtilerin Difenhidramin İle Kontrolü (Kontrollü Çift Kör Çalışma). 9.Anadolu Psikiyatri Günleri. Bilimsel Yayınlar Kitabı. Edirne, 2000.
 65. Uzun O, Özgen F, Ayhan Algül, Özşahin A, Battal S. Şizofrenide İntihar Girişimi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özet Kitapçığı, 80, Antalya, 2000.
 66. Cansever A, Uzun O, Özşahin A. Majör Depresyonda Aleksitimi. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Özet Kitabı, 177, Marmaris, 2002.
 67. Uzun O, Cansever A, Özşahin A, Özgen F. Şizofreni Olgularında Kronik Tıbbi Hastalıkların Yaygınlığı. VI. Ulusal KLP Kongresi. İstanbul, 2002.
 68. Özdemir B, Uzun O, Battal S, Özşahin A. Defisit Şizofrenide Sol Frontal Lob Proton Magnetik Rezonans Spektroskopi Bulguları. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Kuşadası, 2004.
 69. Uzun O, Özşahin A, Özgen F, Aydın H. Şizofreni Olgularında Tedaviye Uyumsuzluk: Üç Yıllık Doğal İzlemede Olanzapin, Risperidon Ve Klasik Antipsikotiklerin Karşılaştırılması. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Kuşadası, 2004.
 70. Evrensel A, Bozkurt A, Gülçat Z, Özşahin A, Aydın H. Bir Olgu Nedeniyle Adli Psikiyatri Açısından Pedofili.  40ncı Ulusal Psikiyatri Kongresi. Kuşadası, 2004.
 71. Karlıdere T, Erdem M, Çelik C, Özmenler KN, Özşahin A. Deliriyumun Klinik Seyire Etkisinin Değerlendirilmesi. 7nci Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi İstanbul 2004.
 72. Bulut S,  Bozkurt A,  Özşahin A. Capgras Belirtileri Olan Şizofreni Olgusu: Vitamin B12 Replasmanının Tedaviye Katkısı. 9ncu Gazi Psikiyatri Günleri. Belek Antalya, 2005.
 73. Karlıdere T, Özmenler KN, Bozkurt A, Özşahin A. İnfertil Çiftlerde Cinsel İşlev. 41ncı Ulusal Psikiyatri Kongresi. Erzurum, 2005.

 

DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Özşahin A, Cansever A, Uzun Ö. Deliryum. Ayın Kitabı, Gata Yayınları, Sayı:18, Ankara, 2001.
 2. Özşahin A. Madde Kullanım Bozukluklarında Tanı Sistemleri Ve Sınıflandırma. Alkol Ve Alkol Dışı Madde Bağımlılığı Temel Kursu-I (Editör:Doç.Dr.Nesrin Dilbaz. Mutludoğan Ofset Matbaacılık Ve U.V. Lak Tesisleri) 9 – 26, 1998.
 3. Özşahin A. Psikiyatrik Değerlendirme Ve İlkyardım.  Kkk Sahra Sıhhiye Okulu Ve Eğitim Merkezi K.Lığı Öğrenci Ve Kursiyer Ders Notu,  V1-12, 1993.
 4. Özşahin A. Deliryum . Kıt'a Hekimliği Kitabı.(Editör, Gülşen M, Dağalp, K) Gata Basımevi 513-516, 2002 
 5. Özşahin, A. İntihar Ve İntiharla Başa Çıkma. Mayo Clınıc, Depresyon (Çeviri Editörü Bozkurt, A) Güneş Kitabevi İstanbul. Bölüm 15, 165-172, 2004.
 6. Özşahin. A. Amerikan Psikiyatri Birliği, Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi İçin Pratik Başvuru Kılavuzu Kitabı. Envanter 2006. Türkçe Editörü. Sigma Publishing, Ohan Matbaacılık, İstanbul, 2007.
 7. Akça. A, Özşahin. Deliryum Tedavisi. Amerikan Psikiyatri Birliği, Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi İçin Pratik Başvuru Kılavuzu Kitabı. Envanter 2006. (Türkçe Editörü Özşahin. Sigma Publishing, Ohan Matbaacılık, İstanbul)19--30, 2007.
 8. Özşahin A. Psikiyatride Belirti Ve Bulgular. (Kaplan-Sadock's, Comprehensive Textbook Of Psychıatry. Sekizinci Baskı.Çeviri Editörleri, Aydın H, Bozkurt A)  Güneş Kitabevi Cilt I, 847-859. 2007.
 9. Doruk A, Özşahin A. İntihar. Psikiyatri Temel Kitabı. (Ed: Köroğlu E, Güleç C). Bölüm 59, 2007.